Calendar

 

May 2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Mass
 • K-8 Faith Formation
 • Mass
2
3
 • Daily Mass
4
 • Daily Mass
5
 • Daily Mass
6
 • All Day Adoration
 • Daily Mass
 • First Friday: Adorat…
7
 • Men's Group
 • Vigil Mass
8
 • Mass
 • Mass
9
 • Quilters
10
 • Daily Mass
11
 • Daily Mass
12
 • Daily Mass
13
 • Daily Mass
14
 • Vigil Mass
15
 • Mass
 • Mass
16
17
 • Caregiver Support Gr…
 • Daily Mass
18
 • Daily Mass
19
 • Daily Mass
20
 • Daily Mass
21
 • Men's Group
 • Vigil Mass
 • Youth Group Celebrat…
22
 • Mass
 • Mass
23
 • Quilters
24
 • Daily Mass
25
 • Daily Mass
 • Women's Club Me…
26
 • Daily Mass
27
 • Daily Mass
28
 • Vigil Mass
29
 • Mass
 • Mass
30
31
 • Daily Mass